Rendez-vous z kulturą polską. Podręcznik języka polskiego dla humanistów. Część II

Ligara Bronisława

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 1990

Druga część podręcznika języka polskiego dla humanistów przeznaczona dla osób zaawansowanych. Jest to pomoc dydaktyczna w czynnym i biernym opanowaniu języka tekstów humanistycznych. Wykorzystane w podręczniku utwory reprezentują różne formy wypowiedzi: narrację epicką, wykład, esej, reportaż, wywiad prasowy i inne. Dla uczącego się języka polskiego stanowią ilustrację różnych środków językowych, składają się na określone style, które są odmianami funkcjonalnymi polszczyzny ogólnej.

Accessibility