To właśnie Polska. Podręcznik języka polskiego dla humanistów. Kurs dla zaawansowanych. Część I

Śliwiński Władysław

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 1991 (wyd. I, 1986)

Pierwsza część podręcznika języka polskiego dla humanistów przeznaczona dla osób zaawansowanych. Jest to pomoc dydaktyczna w czynnym i biernym opanowaniu języka tekstów humanistycznych. Wykorzystane w podręczniku utwory reprezentują różne formy wypowiedzi: narrację epicką, wykład, esej, reportaż, wywiad prasowy i inne. Dla uczącego się języka polskiego stanowią ilustrację różnych środków językowych, składają się na określone style, które są odmianami funkcjonalnymi polszczyzny ogólnej.

Accessibility