W świecie polszczyzny. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców

Mędak Stanisław

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Kielce 2007

Podręcznik przeznaczony do pracy w grupie, do indywidualnej pracy ze studentem oraz jako pomoc dydaktyczna (poziom C2). Uwzględniono możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów sposobów nauczania: tekst, gramatyka, ćwiczenia / wszystkie sprawności językowe. Teksty o różnorodnej tematyce (do czytania i słuchania), przekazują wiedzę w sposób niekonwencjonalny, dostosowując ją do wymagań intelektualnych studentów. W książce wykorzystano zasoby świata wirtualnego wraz ze spisem użytecznych adresów stron internetowych. Integralną część podręcznika stanowi płyta CD zawierająca 200 ćwiczeń.

Accessibility