Wśród ludzi i ich spraw. Język polski dla cudzoziemców. Podręcznik do języka polskiego dla poziomu średniego B2 i zaawansowanego C2

Bajor Ewa, Madej Eliza

Wydawnictwo BESTOM DENTOnet.pl
Łódź 2006 (wyd. I, 1999)

Podręcznik przeznaczony przede wszystkim dla osób zamierzających podjąć studia na kierunkach humanistycznych w Polsce oraz dla młodzieży polonijnej doskonalącej swoją polszczyznę. Autorki opracowania przypominają i utrwalają znane już uczącym się zjawiska językowe, a także wprowadzają nowe – najbardziej typowe – struktury pisanej odmiany polszczyzny. Piętnaście jednostek lekcyjnych obejmuje tematykę związaną m. in. z nauką i szkolnictwem, rodziną, zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz uwzględnia kształcenie wszystkich sprawności. Do książki dołączona jest płyta CD z nagraniami tekstów.
Uzupełnieniem podręcznika jest „Zeszyt ćwiczeń” autorstwa Ewy Bajor i Ewy Sabeli (Łódź 2010), który może też stanowić odrębną pomoc w przygotowaniu się do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego.

Accessibility