Znaleźć słowo trafne… Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny. Materiały pomocnicze do praktycznej stylistyki, kultury języka i pragmatyki językowej

Skudrzyk Aldona, Urban Krystyna

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2007

 

 

Książka zawiera szerokie spektrum informacji o języku i jego funkcjonowaniu we współczesnym świecie. Składają się na nie starannie dobrane fragmenty prac językoznawczych znanych polskich badaczy, obfity wybór tekstów artystycznych, publicystycznych, popularnonaukowych. Całość dopełnia zestaw ćwiczeń ugruntowujących zdobyte wiadomości i sprawdzających opanowanie poszczególnych umiejętności językowych. Ćwiczenia zostały tak skonstruowane, aby pokazać różnorodność językową i stylistyczną, której towarzyszy zróżnicowanie i bogactwo sytuacji komunikacyjnych oraz kontekstów użycia języka.