Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców

Kaleta Zofia

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 1995

 

 

Książka stanowi kompendium wiedzy dla nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz dla studentów, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę gramatyczną. Autorka największy nacisk kładzie na składnię, a także wiadomości leksykalne oraz fleksyjne. Czytelnikowi zaprezentowany zostaje niestandardowy opis języka polskiego, w książce wyjaśniono bowiem reguły tworzenia ponad 2000 konstrukcji składniowych: zdań, zwrotów, wyrażeń oraz grup rzeczownikowych.