Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców

Bartnicka Barbara, Satkiewicz Halina

Wiedza Powszechna
Warszawa 2016 (wyd. I, 1990)

 

 

Zwięzłe omówienie zagadnień polskiej fonetyki, morfologii i składni. Liczne przykłady, ułatwiające uczącemu się przyswojenie wiadomości teoretycznych i wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Książka stanowi uzupełnienie pięciu wersji językowych podręcznika Uczymy się polskiego.