Grammatica teorico pratica della lingua polacca

Lewiński Piotr

Wydawnictwo Uniwersytetu „L’Orientale” w Neapolu
Neapol 2004

 

 

Podręcznik powstał jako efekt czteroletniej pracy lektorskiej na uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu. Zredagowany został w języku włoskim i skierowany do odbiorców z poziomu progowego i średniego. Zawiera wyczerpujące komentarze, tabele, a także porównawcze zestawienia włoskich i polskich struktur językowych. Wykładowi wiedzy teoretycznej towarzyszą ćwiczenia praktyczne polegające przede wszystkim na przekształcaniu form i na transformacjach składniowych doskonalących operowanie różnymi odmianami stylistycznymi polszczyzny. Książka zawiera dodatkowe informacje dotyczące historii i kultury polskiej. Klucz do zadań pozwala na kontrolę własnych osiągnięć.