Grundgrammatik Polnisch

Lewicki Roman

Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu
Wałbrzych 2000

Praca w języku niemieckim jest zwartym kompendium wiedzy o polszczyźnie. Opisuje najważniejsze zjawiska występujące we współczesnej polszczyźnie od fonetyki i pisowni, przez słowotwórstwo i fleksję poszczególnych części mowy, aż do wybranych elementów systemu syntaktycznego. Dedykowana jest przede wszystkim osobom niemieckojęzycznym uczącym się języka polskiego jako obcego i/lub drugiego.

Accessibility