Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego wraz z indeksem pojęciowym wyrazów i ich znaczeń

Kurzowa Zofia

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2014 (wyd. I, 1999)

Słownik ma pomóc studentom uczącym się języka polskiego jako obcego w przejściu od słowników dwujęzycznych do jednojęzycznego słownika języka polskiego. Publikacja może służyć także nauczycielom, stanowiąc materiał pomocniczy w pracy nad rozwojem słownictwa lub gramatyki studentów. Słownik składa się z dwóch części: pierwsza ułożona jest alfabetycznie, część druga według klas pojęciowych. Opisano w nim współczesne słownictwo polskie (około 5000 haseł), rejestrując wyrazy najczęściej używane i stylistycznie neutralne.

Accessibility