Mały słownik słowotwórczy języka polskiego dla cudzoziemców

Skarżyński Mirosław

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 1989

Może być wykorzystywany w nauczaniu języka polskiego jako obcego nie tylko na etapie początkowym, ale także w czasie zajęć z zakresu słowotwórstwa ze studentami, którzy posługują się językiem polskim na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Może też stanowić pomoc na studiach polonistycznych na zajęciach z gramatyki opisowej języka polskiego. Budowa haseł została oparta na metodzie gniazd słowotwórczych. Słownik zawiera około 10000 derywatów, co pozwala pokazać wszystkie techniki słowotwórcze współczesnej polszczyzny.

Accessibility