Mały słownik terminów gramatycznych

Cząstka-Szymon Bożena, Synowiec Helena, Urban Krystyna

Rytm Oficyna Wydawnicza
Warszawa 2005 (wyd. I, 1996)

Słownik adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także do nauczycieli i studentów polonistyki oraz pedagogiki wczesnoszkolnej. Może też służyć jako pomoc w nauce języka polskiego jako obcego. Hasła zostały ułożone alfabetycznie, obejmują zagadnienia ze wszystkich działów gramatyki opisowej, przy czym szczegółowo potraktowano zagadnienia analizy gramatycznej. Definicje terminów oraz analizy gramatyczne ilustrowane są przykładami. W wielu artykułach hasłowych zawarte są informacje o charakterze normatywnym. Słownik zawiera również podstawową bibliografię.

Accessibility