Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego. Dydaktyka języków obcych

Szulc Aleksander

Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Warszawa 1984

Zawiera przede wszystkim terminologię związaną z dydaktyką języków obcych. Jest to nieoceniona pomoc dla studentów studiów filologicznych, a także dla nauczycieli języków obcych. Ponadto w publikacji znajdują się terminy z zakresu psychologii, socjolingwistyki i dydaktyki ogólnej. Zestaw haseł obejmuje wszystkie najistotniejsze pojęcia z zakresu glottodydaktyki i pokrewnych jej dziedzin.

Accessibility