Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej

Zgółkowa Halina

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2010 (wyd. I, 2008)

Słownik zawiera 6175 haseł. Ważną część stanowi „Zarys gramatyki polskiej”, gdzie znajdują się podstawowe informacje na temat fonetyki i wymowy polskiej, fleksji imiennej (deklinacji rzeczowników, przymiotników, liczebników i zaimków) i czasownikowej, podstaw słowotwórstwa i składni. Słownik jest ściśle skorelowany z uczeniem się i nauczaniem języka polskiego jako obcego na poziomach B1 i B2. Z powodzeniem może być wykorzystywany także w polskich szkołach, zwłaszcza na początkowym etapie nauczania (w szkole podstawowej).

Accessibility