Podstawy gramatyki polskiej wraz z tekstami i ćwiczeniami. Kompendium dla kursów języka i nauki własnej

Gajda Stanisław, Krzempek Monika, Lech Danuta, Makuchowska Marzena, Ohnheiser Ingeborg

Innsbruck 2007

Autorzy podręcznika wykorzystali koncepcję kompendium czeskiego, na podstawie której zostały zbudowane podręczniki do nauki innych języków słowiańskich. Projekt ten umożliwia porównywanie tych języków, co jest niezwykle istotne dla osób studiujących więcej niż jeden język słowiański. Wszystkie zawarte w kompendium objaśnienia gramatyczne, jak również przykłady i polecenia do ćwiczeń są dwujęzyczne (polskie i niemieckie). Każdy rozdział ma trójczłonową kompozycję i składa się z krótkiego tekstu wprowadzającego, komentarza gramatycznego, paradygmatów i przykładów, ćwiczeń oraz klucza do zadań.

Accessibility