Słownik językowego savoir-vivre’u

Marcjanik Małgorzata

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2015

Zawiera około 2000 zwrotów grzecznościowych. Gromadzi najczęściej używane przez Polaków zwroty i wyrażenia odnoszące się do etykiety, które zostały podzielone według pełnionych przez nie funkcji grzecznościowych, takich jak: powitania, pozdrowienia, pożegnania, życzenia. Słownik pokazuje na przykład, jakimi słowami żegnać się i witać, jak grzecznie odmawiać. To pomoc dydaktyczna nie tylko dla rodzimych użytkowników języka polskiego, lecz dla każdego, kto pragnie zgłębić tajniki polskiej etykiety językowej.

Accessibility