Słownik odmiany rzeczowników polskich

Mędak Stanisław

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2014 (wyd. I, 2003)

Został stworzony jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz dla obcokrajowców na każdym poziomie zaawansowania językowego. Pokazuje deklinację rzeczowników jako uporządkowany układ elementów, pomiędzy którymi zachodzą określone relacje. Użytkownik z łatwością odnajdzie potrzebny wzór odmiany danego rzeczownika, ponieważ książka została podzielona na dwie uzupełniające się części: w pierwszej zostały umieszczone wzory odmiany, w drugiej znajduje się spis alfabetyczny ponad 20000 leksemów.

Accessibility