Słownik podstawowy języka polskiego dla cudzoziemców

Bartnicka Barbara, Sinielnikoff Roxana

Wydawnictwo Takt
Kielce 1999 (wyd. I, 1978)

 

 

Zawiera około 5000 haseł. Może służyć jako pomoc przy tworzeniu przez studentów słowników dwujęzycznych. Wyrazy hasłowe zostały wybrane na podstawie frekwencji, zasięgu stylistycznego oraz zakresu użycia. Hasło zawiera informacje gramatyczne, podstawowe znaczenia oraz przykłady poprawnego użycia.