Tackling Polish verbs

Kurzowa Zofia

Wydawnictwo Baran i Suszczyński
Kraków 1997

Wykaz czasowników najczęściej używanych we współczesnej polszczyźnie (około 250). Czasowniki ułożone są alfabetycznie, każdy został odmieniony w czasie teraźniejszym, przeszłym, przyszłym (prostym i złożonym), podane są również formy aspektu oraz rekcja, wymieniona jest forma imiesłowu uprzedniego i współczesnego. Na końcu książki znajduje się indeks angielskich odpowiedników zebranych leksemów. Książka może być pomocna zarówno dla studentów początkujących, jak i tych na wyższym poziomie zaawansowania. Wstęp oraz instrukcja odczytywania podanych informacji napisane są w języku angielskim.

Accessibility