Z ziemi włoskiej do Polski. Manuale di grammatica polacca per italiani

Lipińska Ewa

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2011 (wyd. I, 2010)

Publikacja przygotowana specjalnie dla tych studentów poznających polski, których językiem ojczystym jest włoski. Podstawą do stworzenia tego podręcznika była książka Z polskim na ty, tłumaczenia i adaptacji dokonał Mirko Coleschi. Nacisk położono na prezentację zagadnień gramatycznych. Oprócz przedstawienia głównych aspektów gramatyki języka polskiego po włosku i zamieszczenia odpowiednich ćwiczeń w książce znajdują się także liczne porównania obydwu języków, wskazano także najtrudniejsze dla Włochów zagadnienia gramatyki polskiej.

Accessibility