Zarys gramatyki polskiej

Nagórko Alicja

Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2007 (wyd. I, 1997)

 

 

Autorka ukazuje polszczyznę na tle innych języków, nie tyko słowiańskich. Terminy językoznawcze są objaśniane poprzez odwoływanie się do czytelnika, formułowanie pewnych problemów w postaci otwartych pytań, rozstrzyganie kłopotów poprawnościowych. Pomoc stanowią zamieszczenie ćwiczeń wraz z kluczem do ich rozwiązywania oraz indeks terminów. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów filologii polskiej w kraju i za granicą, dla maturzystów i uczestników olimpiady polonistycznej; to niezbędna lektura dla nauczycieli-polonistów, lektorów języka polskiego oraz studentów-cudzoziemców.