Zajęcia integracyjno-kulturowe w SP 20 w Rudzie Śląskiej

22 kwietnia 2021 roku klasa ósma Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej uczestniczyła w niezwykłej lekcji z udziałem gościa z Indii. Był nim pan Lalta Prasad Baishy, który studiuje na kierunku międzynarodowe studia polskie na Wydziale Humanistycznym UŚ w Katowicach. Gość opowiadał o tradycyjnej ceremonii ślubnej obowiązującej w Indiach, prezentował przy tym niezwykleciekawe, barwne zdjęcia ukazujące jej etapy, uczył młodzież podstawowych zwrotów w języku … Czytaj dalej

Spotkania integracyjne dla słuchaczy kursu przygotowawczego

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 słuchacze kursu przygotowawczego prowadzonego przez SJiKP UŚ kontynuują spotkania integracyjne, które mają na celu zaprezentowanie im specyfiki polskiego szkolnictwa wyższego, integrację ze społeczeństwem akademickim, poznanie działalności różnych instytucji i stowarzyszeń powołanych do pomocy obcokrajowcom na co dzień mieszkających, pracujących i kształcących się w naszym województwie i szerzej – w Polsce.  Pierwsze spotkanie w tym semestrze odbyło się 26.04.2021 na platformie ZOOM. Gośćmi … Czytaj dalej

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ uzyskała akredytację NAWA

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ w wyniku postępowania konkursowego ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej otrzymała akredytację na realizację kursów języka polskiego na lata 2021-2023 (https://nawa.gov.pl/nawa/ aktualnosci/dwanascie- polskich-uczelni-otrzymuje-akredytacje-nawa). Tym samym SJiKP znalazła się w prestiżowym gronie dwunastu uczelni w całej Polsce, a jako jedyny ośrodek – uzyskała uprawnienia do przeprowadzania wszystkich form aktywności: zdalnych i stacjonarnych letnich szkół, kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim … Czytaj dalej

23.03.2021 Dzień Talentów w Rudzie Śląskiej

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej, nad którą patronat sprawuje kierunek międzynarodowe studia polskie na Wydziale Humanistycznym UŚ i Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Będą go też wspominać studenci msp i słuchacze kursu przygotowawczego do studiów w Polsce prowadzonego przez SJiKP UŚ. Obcokrajowcy poprowadzili lekcje dla 14 oddziałów SP od klasy 1. do 8. Prezentowali swoje kraje, uczyli … Czytaj dalej

Zajęcia terenowe – Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

13 marca 2021 r. odbyły się pierwsze zajęcia terenowe w ramach tegorocznej edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Ich celem było unaocznienie narracji agrarnych, przemysłowych i historycznych w naszym regionie. Po serii odwołanych kolejnych zajęć terenowych te udało się zorganizować przy zachowaniu – co widać na zdjęciach – wszystkich rygorów potrzebnych w aktualnej sytuacji. Do zdjęcia pod wieżą słuchacze podeszli do siebie bliżej w maseczkach, patrząc tylko na … Czytaj dalej

Kurs adaptacyjny dla cudzoziemców z wymian międzynarodowych

W dniach 15-19 lutego 2021 Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ przeprowadzi tygodniowy kurs językowo-adaptacyjny dla blisko 80 obcokrajowców z wymian międzynarodowych, w tym z programu Erasmus+, którzy w semestrze letnim podejmą studia na różnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy pochodzą m.in. z Turcji, Hiszpanii, Rosji, Rumunii, Włoch, Francji, Niemiec, Grecji, Czech, Chorwacji, Serbii czy Wielkiej Brytanii. 15 lutego odbędzie się inauguracja kursu, w której udział wezmą przedstawiciele … Czytaj dalej

Wyjazd terenowy w ramach przedmiotu „Wprowadzenie do nauk o Ziemi”

21 stycznia br. w ramach kursu „Wprowadzenie do nauk o Ziemi” odbyły się jedyne zajęcia w terenie, które dotyczyły podstaw geologii. Zajęcia odbyły się w parku edukacyjnym GEOsfera w Jaworznie. Uczestnicy zostali oprowadzeni po najważniejszych stanowiskach ze ścieżki edukacyjnej. Mogli zobaczyć megariplemarki – efekt falowania morskiego wywołany tsunami, dowiedzieli się jak tworzą się różne typy skał, oraz jak „terenowo” można rozpoznawać skały, skamieniałości i minerały. Dodatkowo, … Czytaj dalej

Studenci z UŚ w kilku ambasadach na świecie

W tym roku studenci 2. roku międzynarodowych studiów polskich wybrali specjalność „Kultura i komunikacja w dyplomacji”. Pierwszy pandemiczny semestr kazał nam przemodelować zajęcia z organizacji służby dyplomatycznej. Ta zmiana okazała się wyjątkowo pozytywna i atrakcyjna. Na zajęcia ze studentami zgodzili się zaprzyjaźnieni z nami i z Uniwersytetem Śląskim ambasadorowie, konsulowie, sekretarze ambasad. Było to niezwykłe przeżycie – każdy z zaproszonych gości czy może raczej z gospodarzy wirtualnych spotkań goszczących … Czytaj dalej

TRADYCJE, ZWYCZAJE, OBYCZAJE – międzynarodowe i polskie

Czas między 26 i 29 listopada 2020 roku będzie okresem pamiętnym dla studentów i słuchaczy Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Studenci z zachowaniem największych rygorów integrowali się w grupach i między grupami. Spotykali się na ekranie i na rozległych i długich korytarzach akademikowych, machając do siebie z odległości nie mniejszej niż 5 metrów. Poznawali tradycje andrzejkowe, barbórkowe i związane ze św. Mikołajem. Na poczet nieodległego św. Mikołaja otrzymali upominki z polskimi pysznościami … Czytaj dalej

Kurs adaptacyjny „Orientation week”

W dniach 28 września – 3 października 2020 r. Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ – na zlecenie Biura Programu Erasmus UŚ – zorganizowała tydzień adaptacyjny dla zagranicznych studentów z wymiany międzynarodowej. W zajęciach wzięło udział prawie 50 uczestników pochodzących m.in. z Hiszpanii, Turcji, Węgier, Białorusi, Bułgarii czy Ukrainy. Kurs rozpoczęła uroczysta inauguracja (https://us.edu.pl/multimedia/tydzien-adaptacyjny-dla-cudzoziemcow-rozpoczynajacych-studia-na-us/), która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Studentów w murach uczelni powitali: … Czytaj dalej

Accessibility