Co nas łączy… Materiały do nauczania języka polskiego na Wschodzie i studentów ze Wschodu. Część I i II

Kowalewska Marta, Kowalewski Jerzy

Zakład usług poligraficznych
Kraków 2008 i 2010

Podręcznik, który powstał podczas pracy autorów jako nauczycieli języka polskiego na Ukrainie i Białorusi. Każdy z rozdziałów poświęcony został jednemu tematowi (np. kuchni, zwyczajom, zakupom) i obudowany ćwiczeniami gramatycznymi, ortograficznymi, leksykalnymi. W podręczniku pojawiają się również najczęstsze sytuacje komunikacyjne, formy wypowiedzi ustnych i pisemnych. Autorzy kładą duży nacisk na gramatykę, która ujęta została w sposób porównawczy. Książka może być wykorzystywana w pracy z młodzieżą szkolną lub dorosłymi na poziomie B1/B2, ale skierowana jest przede wszystkim do cudzoziemców pochodzących ze Wschodu.

Accessibility