Czytając Herberta

Opacka-Walasek Danuta

Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”
Katowice 2001

Książka ukazała się w serii Biblioteka Interpretacji i stanowi opracowanie twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta. Autorka we wstępie ukazuje twórczość poety na tle najważniejszych zjawisk współczesnej kultury polskiej, wskazując zarazem na uniwersalizm jego utworów. Przedstawia biogram twórcy i charakterystykę poszczególnych okresów jego twórczości. W drugiej części pracy przedstawione zostały propozycje interpretacji ponad 20 utworów poetyckich z pełnym omówieniem językowo-stylistycznym. Książka zawiera bibliografię podmiotową i przedmiotową twórczości Herberta.

Accessibility