Czytając Miłosza

Olejniczak Józef

Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”
Katowice 2011 (wyd. I, 1996)

Książka ukazała się w serii Biblioteka Interpretacji i stanowi przewodnik po twórczości poetyckiej Czesława Miłosza. W pierwszej części książki znajduje się biogram pisarza oraz charakterystyka poszczególnych okresów jego twórczości przedstawiona na szeroko zakreślonym tle historii literatury polskiej oraz sytuacji polityczno-historycznej, w której tworzył poeta. Część druga stanowi wybór tekstów poetyckich opatrzonych komentarzem językowo-stylistycznym, który pozwala zrozumieć treść utworu. Tom zawiera również bibliografię podmiotową i przedmiotową twórczości Miłosza.