Dr Emilia Szalkowska-Kim z gościnnymi wykładami na UŚ

14-05-2018

Po raz kolejny w ramach programu Erasmus+ KA107 w Szkole Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich gościć będzie wykładowca z zagranicznej uczelni partnerskiej. W maju (21-25.05.2018) z gościnnymi wykładami i seminariami z Uniwersytetu Hankuk w Seulu w Korei Płd. przyjedzie dr Emilia Szalkowska-Kim. Dzięki programowi studenci filologii polskiej (specjalność: nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców), międzynarodowych studiów polskich, filologii angielskiej oraz słuchacze Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego wezmą udział w zajęciach, które dotyczyć będą szeroko pojętych związków polsko-koreańskich. Tematyka wykładów i seminariów oscylować będzie wokół trudności wymawianiowych osób koreańskojęzycznych uczących się języka polskiego, różnic kulturowych z nastawieniem na zagadnienia grzeczności językowej, honoryfikatywności, etykiety i norm językowych.

Specjalistka od fonetyki i fonologii języków polskiego i koreańskiego oraz dydaktyki nauczania języka polskiego Koreańczyków dla polskich studentów uczących się języka koreańskiego na sosnowieckiej anglistyce przeprowadziła zajęcia językowe i kulturowe – ich zwieńczeniem było wspólne malowanie koreańskich tradycyjnych masek, studentom w Katowicach zaproponowała prezentacje współczesnej Korei, spotkała się ze studentkami z Seulu, które od roku studiują na Wydziale Filologicznym i szlifują język polski w Szkole Języka i Kultury Polskiej. Z dużym odzewem studentów polonistycznej specjalności „Nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców”, słuchaczy Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz pracowników Szkoły spotkał się jej cykl seminariów o specyfice nauczania języka polskiego Koreańczyków. Dr Emilia Szalkowska-Kim miała też okazję wziąć udział w obradach VII Międzynarodowej Konferencji „Literatura polska w świecie„, która tradycyjnie od 14 lat gromadzi wybitnych polonistów i tłumaczy z całego świata oraz badaczy tej problematyki z całej Polski.