Gościnne wykłady dr Renaty Misevicy-Trillitzsch

W dniach 24-28 października 2022 r. w Szkole Języka i Kultury Polskiej oraz na Wydziale Humanistycznym gościła dr Renate Misevica-Trillitzsch z Uniwersytetu im. M. Lutra w Halle.
Wykładowczyni przeprowadziła cykl zajęć dydaktycznych o charakterze otwartym. W seminariach wzięli udział studenci 1 i 2 roku studiów II stopnia filologii polskiej o specjalności nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców, 1 lic. i 1 MU międzynarodowych studiów polskich oraz studenci przebywający na naszej uczelni w ramach programu CEEPUS. Tematyka spotkań związana była z praktyczną nauką języka polskiego jako obcego, Polski w tekstach kultury XX i XXI w. oraz typowych błędów osób niemieckojęzycznych i sposobów ich usuwania. 
Przyjazd odbył się w ramach programu Erasmus+ KA103.

Accessibility