Grudniowe zajęcia z języka polskiego w Lublanie w Słowenii (8-13 grudnia 2013)

21-04-2017

W dniach od 8 do 13 grudnia 2013 r. na Uniwersytecie w Lublanie w Słowenii gościnne wykłady i seminaria poprowadzi dr Agnieszka Madeja, wieloletni pracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Grudniowe zajęcia dla studentów uczących się w stolicy Słowenii języka polskiego dotyczyć będą zasad zdawania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, certyfikacji języka polskiego, próbnych egzaminów z mówienia i pisania. Dr Agnieszka Madeja wraz z dr Marią Wacławek poprowadzi również spotkanie opłatkowe dla studentów grup początkujących połączone z prezentacją i omówieniem polskich tradycji bożonarodzeniowych. Wyjazd zorganizowany jest w ramach programu LLP/ Erasmus.

Od października 2013 roku na Uniwersytecie w Lublanie pracuje dr Maria Wacławek, lektorka języka polskiego jako obcego, która od wielu lat związana jest ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ.