Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Plan Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie – semestr letni 2023/2024

23 lutego zajęcia online

15.00–18.00
dr Tomasz Słupik:
Historyczne i socjologiczne uwarunkowania regionu (Górnośląskie przebudzenie)
https://us06web.zoom.us/j/81892094638?pwd=r4F0PBPqZalYd66o3tVsZjF9z6GH1t.1
Identyfikator spotkania: 818 9209 4638
Kod dostępu: 892595

24 lutego – zajęcia online

9.45–13.00
dr Małgorzata Tkacz-Janik:
Dziedzictwo kulturowe regionu (Kobiety w historii Śląska)
https://us06web.zoom.us/j/84425361089?pwd=aliRRnaaCZP13r6DEyQ1rl2S4Tnou1.1
Identyfikator spotkania: 844 2536 1089
Kod dostępu: 887083
14.00–17.00
dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ:
Dziedzictwo kulturowe regionu (Śląskie zwyczaje, tradycje, obrzędy)
https://us05web.zoom.us/j/85877888944?pwd=ROkFsVqPR61NaaUWVInljWcpDCY8av.1
Identyfikator spotkania: 858 7788 8944
Kod dostępu: 6Bidt7