Semestralny kurs języka polskiego

poniedziałek / Monday wtorek / Tuesday środa / Wednesday czwartek / Thursday
17.30-19.00 G4 A/0.18, mgr M. Nowak-Kaczmarek G4 A/0.18, dr M. Czempka-Wewióra
17.30-19.00 G3 A/0.18, prof. A. Achtelik
18.00-19.30 G9 online, dr W. Hajduk-Gawron G9 online, mgr P. Stasiak
18.00-19.30 G7 online, dr B. Morcinek-Abramczyk G3 A/0.18, mgr M. Kluczny G7  online, mgr A. Nowicka
19.00-20.30 G5 A/0.18, dr T. Gęsina G8 online, dr M. Czempka-Wewióra G5 A/0.18, dr M. Czempka-Wewióra G8 online, mgr M. Kluczny
19.00-20.30 G6 online, dr A. Gałęziowska-Krzystolik G6 online, mgr P. Stasiak
19.00-20.30 G1 A/0.17, dr M. Maciołek G1 A/0.17, dr A. Gałęziowska-Krzystolik