Hurra!!! Po polsku 1

Małolepsza Małgorzata, Szymkiewicz Aneta

Szkoła Języków Obcych PROLOG
Kraków 2010 (wyd. I, 2005)

 

 

Pierwszy tom trzyczęściowej serii podręczników HURRA!!! Powstał w ramach projektu Socrates Lingua 2. Przeznaczony jest dla poziomu A1 i zawiera 20 rozdziałów zaplanowanych na około 120 jednostek lekcyjnych. Proponuje podejście komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Podręcznik rozwija wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, poprawność gramatyczną, mówienie oraz pisanie. Nacisk położono na zróżnicowane sposoby przyswajania wiedzy: wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne w celu zaspokojenia różnych potrzeb uczących się. Do podręcznika dołączono 2 płyty CD. Uzupełnieniem książki jest Zeszyt ćwiczeń, również z nagraniami audio oraz Podręcznik nauczyciela zawierający wskazówki do realizacji poszczególnych lekcji oraz testy sprawdzające i propozycje gier językowych.