II Kongres Historyków Języka

20-06-2023

W dniach 27–28 czerwca 2023 r. w Katowicach odbędzie się II Kongres Historyków Języka. Organizatorem tego wydarzenia naukowego jest Uniwersytet Śląski. Ideą Kongresu jest namysł nad problemami odnoszącymi się do opisu i interpretacji zjawisk historycznych lub  mających swoje źródła w historii języka. Planowane spotkanie stanie się po raz drugi platformą dyskusji nad dokonaniami naukowymi dyscypliny, refleksji nad kondycją językoznawstwa diachronicznego, jego możliwości, ograniczeń i miejsca we współczesnej lingwistyce.

Program Kongresu