Kondolencje

27-12-2022

Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Urszuli Żydek-Bednarczuk – wybitnej językoznawczyni, specjalistki z obszaru komunikacji kulturowej, autorki cenionych prac naukowych, propagatorki języka polskiego w świecie. Profesor Urszula Żydek-Bednarczuk od lat współpracowała ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, była współtwórczynią programu Letniego Kolegium Polsko-Austriackiego organizowanego przez Szkołę wraz z austriackim Ministerstwem Oświaty, prowadziła zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, była członkinią pierwszych dwóch kadencji Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, współtworząc struktury certyfikacji języka polskiego jako obcego, szczególne zasługi miała w kształceniu polonistów w Niemczech. Jej prace naukowe oraz działalność dydaktyczna przyczyniły się do wykształcenia wielu glottodydaktyków polonistycznych.

  Środowisko glottodydaktyki polonistycznej straciło wybitną badaczkę, znakomitą organizatorkę, nauczycielkę, metodyczkę i dydaktyczkę. Jej prace, dokonania naukowe, nowatorskie propozycje dydaktyczne pozostaną z nami.

Pani Profesor, Droga Urszulo, pamiętamy o Tobie.