Konferencja FAMI

14 czerwca 2022 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” w ramach realizacji projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych wydziałów ŚUW, Szkoły Języków Obcych i Biura Tłumaczeń Britannia oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. 

Zebranych gości w murach urzędu powitał Jan Chrząszcz, I wicewojewoda śląski. Pogratulował on działań prowadzonych przez jednostkę główną, czyli Urząd Wojewódzki, oraz jednostki partnerskie (w tym SJiKP UŚ), a jednocześnie wskazał, w których dziedzinach wciąż jeszcze pozostają luki, które należy jak najszybciej zapełnić. 

Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego głos zabrała prof. Jolanta Tambor, która opowiedziała zebranym, jakiego wsparcia udzielono oraz na czym polegają zaplanowane działania długofalowe. Wystąpienia wysłuchali m.in. beneficjenci projektu pochodzący z Ukrainy, Rosji, Białorusi, a także uczestnicy Kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim prowadzonego przez Szkołę w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą”.

Należy podkreślić, iż wystąpienia tłumaczone były na dwa języki: ukraiński oraz angielski. W roli tłumaczek sprawdziły się studentki międzynarodowych studiów polskich: Khrystyna Lesiv, Mariana Ravliuk (tłumaczenie na język ukraiński) oraz Wiktoria Gołuch (j. angielski) które świetnie poradziły sobie z przekładem ustnym wygłaszanych prezentacji.

Konferencja miała cel podsumowanie projektu FAMI, zapoznanie opinii publicznej z rezultatami podjętych działań oraz planami jednostek zaangażowanych w przebieg projektu względem kontynuowania integracji i kształcenia językowo-kulturowego przedstawicieli różnych grup narodowościowych, językowych, zawodowych.

Accessibility