Kultura polska jako obca?

Kowalewski Jerzy

Wydawca: Jerzy Kowalewski (nakład własny autora)
Kraków 2011

Celem publikacji jest ukazanie, że kultury polskiej nie można traktować jako luźnego zbioru elementów, z których w każdej sytuacji możliwe jest zbudowanie odpowiedniego modelu dydaktycznego. W pracy dominuje teza, że kultura postrzegana w ten sposób nie jest obca – tak jak nie ma języka polskiego jako obcego. Fenomen polskości wyłania się z wielu doświadczeń kulturowych i powinien być jednym ze stałych elementów każdej jednostki lekcyjnej.

Accessibility