Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne

Red. Miodunka Władysław

Wydawnictwo Universitas

Publikacja jest pokłosiem seminarium Język a kultura języka polskiego jako obcego prowadzonego w roku akademickim 2002/2003 przez W.T. Miodunkę. W seminarium wzięli udział cenieni polscy glottodydaktycy, podsumowując jednocześnie toczącą się w Polsce w latach 1992-2003 dyskusję poświęconą obecności elementów kulturowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Tom zawiera propozycje trzech programów, które uwzględniają obecność kultury: zarys programu nauczania kompetencji socjokulturowej, inwentarz tematyczny i funkcjonalno-pojęciowy do nauczania języka polskiego w aspekcie kulturowym oraz program nauczania realiów polskich.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO: JAK BYŁO?

WŁADYSŁAW T. MIODUNKA: Czy kultura była traktowana po macoszemu w nauczaniu języka polskiego jako obcego? Rozważania na marginesie książki Anny Burzyńskiej
MIROSŁAW JELONKIEWICZ: Wiedza o Polsce jako element nauczania cudzoziemców języka polskiego. Przegląd wybranych materiałów dydaktycznych i pomocniczych
URSZULA DOBESZ: Uwagi o nauczaniu i testowaniu wiedzy o kulturze

KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO: JAK BYĆ MOGŁO?

PRZEMYSŁAW E. GĘBAL: Realioznawstwo w nauczaniu języka niemieckiego

KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO: JAK BYĆ POWINNO?

WŁADYSŁAW T. MIODUNKA: Kompetencja socjokulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Zarys programu nauczania
ANNA BURZYŃSKA, URSZULA DOBESZ: Inwentarz tematyczny i funkcjonalno−pojęciowy do nauczania języka polskiego jako obcego w aspekcie kulturowym
PRZEMYSŁAW E. GĘBAL: Program nauczania cudzoziemców realiów polskich

KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO: JAK BĘDZIE?

GRAŻYNA ZARZYCKA: Mały leksykon kultury polskiej dla cudzoziemców. Opis koncepcji
GRAŻYNA ZARZYCKA, MIROSŁAW JELONKIEWICZ: Indeks haseł do Małego leksykonu kultury polskiej dla cudzoziemców

Accessibility