Językowo-adaptacyjne kursy języka polskiego

Językowo-adaptacyjne kursy języka polskiego organizowane są we wrześniu przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przeznaczone są dla studentów programu Erasmus+ oraz dla stypendystów programu im. Stefana Banacha. Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Filologicznego UŚ i trwają od poniedziałku do piątku. W dni wolne (soboty i niedziele) studentom oferowany jest program kulturalny i wycieczki.

Kurs odbywa się w Katowicach wówczas, gdy zlecą go Uniwersytetowi Śląskiemu podmioty i instytucje zewnętrzne (np. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” lub Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej).

Tygodniowy kurs adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+, którzy podejmują studia na Uniwersytecie Śląskim

Tygodniowy kurs adaptacyjny odbywa się dwa razy w roku: we wrześniu i w lutym. Organizatorem jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestnikami kursu są studenci, którzy przyjeżdżają do Polski, aby podjąć studia na Uniwersytecie Śląskim.

Zasady uczestnictwa w kursach adaptacyjnych

W kursie uczestniczą studenci, którzy podejmują studia w Polsce i którzy uprzednio zostali zakwalifikowani na wyjazd przez swoje macierzyste uczelnie i/lub przesłali swoje dokumenty do podmiotów uprawnionych.
Szkoła przed rozpoczęciem kursu przesyła zaproszenie i informacje organizacyjne.
Studenci przyjeżdżają do Katowic dzień przed rozpoczęciem kursu. Kierują się bezpośrednio do akademika, gdzie oczekują ich organizatorzy, lektorzy i studenci.
Studenci z krajów członkowskich Unii Europejskiej powinni posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Uczestnictwo w kursie językowym i zaliczenie testu jest poświadczone odpowiednim certyfikatem. Szkoła przyznaje również punkty ECTS za udział w kursie.

Program kursu językowo-adaptacyjnego obejmuje:

 • kurs języka polskiego
 • konsultacje językowe
 • gry i zabawy językowe
 • wykłady dotyczące literatury, kultury i historii Polski
 • program kulturalny
 • wycieczki

Kurs języka polskiego

Zwykle zajęcia odbywają się na dwóch poziomach zaawansowania:

 • I poziom dla początkujących: podstawowe sytuacje komunikacyjne
 • II poziom dla średnio zaawansowanych: rozwijanie poszczególnych sprawności rozumienia, czytania, pisania i mówienia; oficjalna i nieoficjalna odmiana języka.

Kurs językowy obejmuje:

 • intensywną naukę języka polskiego: 4 godziny lekcyjne dziennie oraz 8 godzin tygodniowo konwersacji/laboratorium językowego, czyli 112 godzin lekcyjnych. Zajęcia językowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, do której należą pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej
 • konsultacje językowe: około 20 godzin lekcyjnych. Konsultacje obejmują: konwersacje, pracę z mediateką (programy komputerowe i wideo), czytanie i pisanie, wymowę, naukę gramatyki
 • uczestnictwo w grach i zabawach językowych: około 20 godzin lekcyjnych.

Wykłady dotyczące literatury, kultury, historii Polski

Cykl wykładów poświęcony jest najciekawszym zjawiskom z zakresu polskiej literatury, kultury, nauki, filmu, historii Polski, a także zwyczajów i tradycji oraz sytuacji społeczno-politycznej Polski. Zajęcia są prowadzone w języku polskim i angielskim. Seria popołudniowych prelekcji prowadzona jest przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego oraz zaproszonych gości – specjalistów z wybranych dziedzin nauki. 

Program kulturalny

Program kulturalny obejmuje:

 • pokazy filmowe wraz z dyskusją
 • programy muzyczne i koncerty
 • zwiedzanie muzeów i galerii
 • spotkania ze znanymi Polakami (politycy, dziennikarze, artyści, pisarze)

Program turystyczny

Studenci uczestniczący w kursie adaptacyjnym mają możliwość:

 • zwiedzania Katowic (np. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, Muzeum Śląskie, zabytkowe dzielnice: Nikiszowiec i Giszowiec)
 • wycieczki (zwykle trzy lub cztery wycieczki spośród następujących: Oświęcim, Górny Śląsk, Beskidy, Cieszyn, Koszęcin, Kraków, Pszczyna).

Zakwaterowanie

Studenci mieszkają w domu studenckim w Katowicach-Ligocie i samodzielnie wnoszą opłatę za akademik. Uczestnicy kursu zakwaterowani są w pełni umeblowanych dwuosobowych pokojach, z dostępem do Internetu, wyposażonych w pościel i ręczniki. Każdy segment zawiera aneks kuchenny oraz łazienkę. Zakwaterowanie w jednoosobowym pokoju jest możliwe po uprzedniej rezerwacji i dodatkowej opłacie, jeśli są wolne miejsca.

Katowice

Katowice są stolicą Górnego Śląska. To miasto o nowoczesnej architekturze, która łączy różnorodne style i trendy technologii przemysłowej z tradycyjnymi wpływami kultury polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Katowice są sercem aglomeracji liczącym 3 miliony mieszkańców. Stolica Górnego Śląska jest jednym z największych centrów przemysłowych, ekonomicznych, transportowych, naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. Katowice wraz okolicami oferują również niezliczoną ilość restauracji, pubów, dyskotek, klubów muzycznych, kin i miejsc rekreacji sportowej. W mieście znajdują się: Opera i Filharmonia Śląska, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, teatry, muzea, galerie malarskie, centra sportowe, sale koncertowe. Nieustannie organizowane są także różnorakie koncerty i festiwale, np. Rawa Blues Festiwal, Ars Cameralis – jesienny festiwal sztuki kameralnej.

Miasto gromadzi ponad 13 wyższych uczelni, takich jak: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Muzyczna, Politechnika Śląska, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Sztuk Pięknych, Śląski Uniwersytet Medyczny i wiele innych. Biblioteka Śląska, również leżąca w sercu miasta, ma największą liczbę woluminów na Górnym Śląsku.

Jak dostać się do Katowic?

Bliższych informacji udziela Biuro Szkoły.