Kursy języka polskiego. Informacje

08-08-2022

1) Kursy języka polskiego dla Ukraińców (bezpłatne): jeśli będą organizowane kolejne kursy, będzie nowa rekrutacja. Proszę sprawdzać adres: https://www.formularze.us.edu.pl/uckj

2) Kursy semestralne języka polskiego – rekrutacja trwa do 30.09.2023. Zajęcia rozpoczną się od 02.10.2023. Szczegółowe informacje oraz aplikacja znajdują się na stronie: Semestralny kurs języka polskiego – Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Śląski (us.edu.pl)

3) Roczne kursy przygotowujące do studiów w Polsce – rekrutacja trwa do 30.09.2023. Zajęcia rozpoczną się od 01.10.2023. Szczegółowe informacje oraz aplikacja znajdują się na stronie: Roczny kurs przygotowawczy dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim – Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Śląski (us.edu.pl)

4) Intensywny kurs języka polskiego – rekrutacja trwa do 30.09.2023. Zajęcia rozpoczną się od 01.10.2023. Szczegółowe informacje oraz aplikacja znajdują się na stronie: Intensywny roczny kurs języka polskiego – Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Śląski (us.edu.pl)

Otrzymają Państwo automatyczną odpowiedź o przyjęciu deklaracji. Szczegółowe informacje o spotkaniach organizacyjnych zostaną wysłane w na podany w zgłoszeniu adres mailowy.