Kurs języka polskiego na życzenie (a la carte)

Kurs języka polskiego na życzenie to kurs organizowany dla osób, które chcą uczestniczyć w zajęciach na specjalnych, wynegocjowanych warunkach. Dotyczy to programu zajęć, rozkładu czasowego, liczby godzin i liczebności osób w grupie. Jest to kurs dla pojedynczych osób (one-on-one) i dla grup.
Kurs na życzenie może odbywać się także poza siedzibą Szkoły, w wymiarze godzinowym i na warunkach ustalonych przez uczestników kursu i Szkołę. Poza Szkołą mogą być prowadzone zajęcia indywidualne dla poszczególnych osób.
Podstawą organizacji takiego kursu jest ustalana każdorazowo umowa, w której deklaruje się liczbę godzin zajęć językowych, czas, miejsce, sposób ich realizacji, liczbę osób oraz odpłatność za kurs i sposób jej regulowania. Opłata za 1 godzinę lekcyjną nie może być mniejsza niż 79 PLN od osoby.

Zasady uczestnictwa w indywidualnym kursie języka polskiego

W indywidualnym kursie języka polskiego może uczestniczyć osoba, która ukończyła 18 lat.
Aby uczestniczyć w kursie, należy:

  • wypełnić deklarację uczestnictwa w kursie i przesłać ją na adres: szkola@us.edu.pl
  • przed rozpoczęciem kursu wnieść opłatę za kurs i dowód wpłaty przedstawić w Biurze Szkoły
  • opłata wadium jest bezzwrotna.

Na miesiąc przed rozpoczęciem nauki student powinien wnieść opłatę za kurs. Na prośbę uczestnika kursu Szkoła rezerwuje zakwaterowanie w domu studenckim, gdzie student samodzielnie opłaca czynsz. Szkoła nie uczestniczy w załatwianiu wiz i kart pobytu.
Bliższych informacji udziela biuro Szkoły.

CENNIK:

1 OSOBA: 79 zł / 45 min.
2 OSOBY: 60 zł / 45 min. / os.
3 OSOBY: 50 zł / 45 min. / os.

 

Deklaracja (DOC) Deklaracja (PDF)
Application (DOC) Application (PDF)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – WYPEŁNIJ

 

Konto bankowe

34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

ING BANK ŚLĄSKI
IBAN: PL34
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND,
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Accessibility