Łatwo mówimy po polsku

Bondarczuk Natalia, Markiewicz Dariusz

Soroka Biloka
Tarnopol 2014

 

 

Publikacja jest skierowana do odbiorców ukraińskojęzycznych. Materiał językowy zebrany w podręczniku poszerza i utrwala słownictwo występujące w innych książkach dla cudzoziemców. Skrypt składa się z 20 rozdziałów, w których znajdziemy pogrupowane tematycznie słownictwo koncentrujące się na codziennym życiu.