Letnia szkoła stacjonarna – harmonogram

 

 

FILMOWE ŚNIADANIE MISTRZÓW RANO OBIAD W ŚRODKU SIERPNIA (POLISH 4 LUNCH) PO OBIEDZIE ZAJĘCIA DODATKOWE WIECZOREM
 
1 sierpnia
Dzień przyjazdu: Test pisemny online (Arrival day / online written test) 20.15
Spotkanie organizacyjne (organization meeting)
2 sierpnia
  9.00-11.30
Test ustny (Oral test)
Wycieczka po Cieszynie (Excursion: Cieszyn) 16:00
Uroczyste otwarcie letniej szkoły oraz kursu dla lektorów cudzoziemców. Wykład inauguracyjny: prof. Katarzyna Grzybczyk Przywłaszczenie kulturowe w modzie (Cultural appropriation in fashion) [Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie]
  20.30
Gry i zabawy językowe „Mój letni dom” (Language Games: „My Summer Home”)
3 sierpnia
9.00-10.30
Lektorat
13.45-15.15
Lektorat
 
20.00
Pokaz filmu Lombard i spotkanie z reżyserem Łukaszem Kowalskim (Lombard screening and a meeting with the director Łukasz Kowalski)
11.00-12.30
Prof. Katarzyna Grzybczyk: Przywłaszczenie czy docenienie cudzej kultury? O czerpaniu z dziedzictwa kulturowego Innych i co na to prawo? (PL)

15.30-17.00
Prof. Jolanta Tambor: Jaką wiedzę o świecie kryje język (PL)

11.00-12.30
Prof. Konrad Szcześniak: Twists of Fate. How Pivotal Moments in History Shaped Polish Culture and Mentality (ENG)
15.30-17.00
Dr Agnieszka Tambor: 10 najlepszych filmów polskich po 1989 roku (TOP 10 Polish films after 1989) [A] (PL/ENG)
4 sierpnia
9.00-10.30
Lektorat
13.45-15.15
Lektorat
 
20.30
Klub dyskusyjny „O życiu po polsku” / Conversation Club („Life in Polish”)
11.00-12.30
Dr Krystian Węgrzynek: Gniew i marzenie. Wojciech Korfanty i sprawa polska na Górnym Śląsku (Anger and Dream. Wojciech Korfanty and the Polish case in Upper Silesia) (PL/ENG)
15.30-17.00
Prof. Aleksandra Achtelik: Co możemy wyczytać z architektonicznego tekstu polskich miast? Dziedzictwo kulturowe a rewitalizacja (PL)
11.00-12.30
Dr Natalia Mętrak-Ruda: Co znaleźć można na polskim stole? (PL)
15.30-17.00
Dr Natalia Mętrak-Ruda: What will you find on the Polish table? (ENG)
5 sierpnia
9.00-10.30
Lektorat
13.45-15.15
Prof. Katarzyna Marcol: Who are the Touts and what do we know about them? (ENG)
20.30
Film Ziemia obiecana (The Promissed Land) reż./dir. Andrzej Wajda
11.00-12.30
Prof. Katarzyna Marcol: Kim są Toutowie i co o nich wiemy? (PL)
11.00-12.30
Prof. Marta Tomczok: Is it possible to write about Auschwitz…? Camp literature, literary and cultural contexts (ENG
13.45-15.15
Prof. Marta Tomczok: Czy da się pisać o Auschwitz…? Literatura obozowa, literackie i kulturowe konteksty (PL)
20.30
Gry i zabawy językowe „Ale kosmos!” (Language Games: „The Quiz from Another Galaxy)
6 sierpnia
Lech Majewski – artysta / Lech Majewski – the artist (PL/ENG) [A] Wycieczka na Górny Śląsk – Muzeum Śląskie, Planetarium, zabytkowa dzielnica Nikiszowiec, centrum Katowic (Excursion to Upper Silesia – Silesian Museum, Planetarium, historic district Nikiszowiec, Katowice city centre)
7 sierpnia
9.00-12.15
Warsztaty kulinarne „Bez resztek” („Zero waste” culinary workshops)
13.45-15.15
Lektorat
17.30-19.00
Polski Język Migowy – warsztaty [na zapisy] (Polish Sign Language – workshops [by registration])
20.30
Koncert zespołu folklorystycznego Karlik (Concert of the folklore band Karlik)
15.30-17.00
Dr Jan Olbrycht: Dokąd zmierza Unia Europejska? – konsekwencje dla Polski i innych państw członkowskich (PL/ENG)

15.30-17.00
dr Piotr Gorliński-Kucik: Kondygnacje hiperrzeczywistości. VR w literaturze polskiej (PL)

8 sierpnia
9.00-10.30
Lektorat

11.00-12.30
Lektorat

13.45-15.15
Spotkanie z Adamem Brańką, koordynatorem programu „Letnie kursy NAWA” z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (PL/ENG)
17.30-19.00
Polski Język Migowy – warsztaty [na zapisy] (Polish Sign Language – workshops [by registration])
20.30
Film do wyboru: tetralogia śląska Kazimierza Kutza: Sól ziemi czarnej, Perła w koronie, Paciorki jednego różańca, Śmierć jak kromka chleba (film to choose from: Silesian Tetralogy by Kazimierz Kutz: Salt of the Black Earth, Pearl in the Crown, Beads of One Rosary, Death Like a Slice of Bread)
15.30-17.00
Prof. Danuta Krzyżyk: Współczesna polska ortografia. Tradycja – stałość – zmienność (PL)
15.30
Prof. Małgorzata Myśliwiec: Transform 4 Europe – European campus of a European university (ENG)
9 sierpnia
9.00-10.30
Lektorat
13.45-15.15
Lektorat
17.30-19.00
Polski Język Migowy – warsztaty [na zapisy] (Polish Sign Language – workshops [by registration])
20.30
Gry i zabawy językowe: Lingwistyczna randka w ciemno (Language Games: Linguistic Blind Date)
11.00-12.30
Prof. Małgorzata Myśliwiec: Bohaterowie sceny politycznej w województwie śląskim – 1922-1939 (PL)
15.30-17.00
Prof. Małgorzata Myśliwiec: Heroes of the Political Scene in the Voivodeship of Silesia – 1922-1939 (ENG)
Prof. Krystyna Warchał: Communicating science across various audiences: Languages, genres and „the facts of the matter” (ENG Prof. Krzysztof Jarosz: Jedynie życie rzeczywiście przeżyte to literatura. Wstęp do twórczości Annie Ernaux (PL)
10 sierpnia
9.00-10.30
Lektorat
13.45-15.15
Lektorat
17.30-19.00
Polski Język Migowy – warsztaty [na zapisy] (Polish Sign Language – workshops [by registration])
20.30
Cała Polska czyta po polsku – spotkanie integracyjne z literaturą polską (The whole of Poland reads in Polish – an integration meeting with Polish literature)
11.00-12.30
Mgr Krzysztof Pająk (Centrum Obsługi Studentów): Katowice – Europejskie Miasto Nauki 2024. Oj, będzie się działo! (Katowice – European City of Science 2024. Oh, it’s going to happen!) (PL/ENG)
15.30-17.00
Dr Marcin Maciołek: Czy zapożyczenia to tylko wyrazy? (PL)
15.30-17.00
Mgr K. Graboń: (Wy)powiedz to po polsku poprawnie i wyraźnie – czyli artykulacja, dykcja i emisja głosu w praktyce (PL)
15.30-17.00
Mgr Krzysztof Pszczółka: Piłsudski i jego legenda (Józef Piłsudski and his legend) [A] (PL/ENG)
11 sierpnia
8.45-12.15
Terenowe zajęcia intergracyjne (Outdoor Integration Classes)
13.45-15.15
Lektorat
17.30-19.00
Polski Język Migowy – warsztaty [na zapisy] (Polish Sign Language – workshops [by registration])
20.30
Wierszem po lekku (Lightly with poems) spotkanie z poetą Krzysztofem Muszyńskim (a meeting with the poet Krzysztof Muszyński)
15.30-17.00
Mgr Anna Gawryś-Mazurkiewicz: Czy polscy youtuberzy są spadkobieracami tradycji romantycznej? (PL)
15.30-17.00
Dr Marcin Maciołek: Kulisy polskiej pisowni (PL)
Dr Agnieszka Tambor: Janusz Korczak – pisarz, pedagog, myśliciel (Janusz Korczak – writer, educatior, thinker) [A] (PL/ENG)
12 sierpnia
9.00-10.30
Lektorat
 
20.30
Języki świata w Cieszynie (Languages of the World in Cieszyn)
11.00-12.30
Dr Katarzyna Musioł: Jak smog wpływa na nasze życie (How smog affects our lives) [A] (PL/ENG)
15.30-17.00
Prof. Romuald Cudak: Rafała Wojaczka piosenka z najwyższej wieży [A] (PL)
15.30-17.00
Prof. Jolanta Tambor: Stereotypy? Tabu? Poprawność polityczna? W czym tkwi sęk? [A] (PL)
13 sierpnia
Europa Europa / Europa, Europa reż./dir. Agnieszka Holland (PL/ENG) [A] Wycieczka KL Auschwitz, Auschwitz-Birkenau (Excursion – KL Auschwitz, Auschwitz-Birkenau)
14 sierpnia
Teściowie / The In-Laws reż./dir. Jakub Michalczuk (PL/ENG) [A] 9.00-10.30
Lektorat
11.00-12.30
Lektorat
Zupa: Dzień żywych – Ewa Lipska [A]
II danie: Kołysanka – Adam Zagajewski [A]
13.45-17.00
Popołudnie polskich filmów animowanych [A]
WERSJA POLSKA
ENGLISH VERSION
17.00-19.00
Lombard letniej szkoły. (Summer school lombard)
20.30
Film Teściowie (The In-Laws) reż./dir. Jakub Michalczuk [with English subtitles]
15 sierpnia
  Sprawdzian z polskiego (Polish Language Test) Spotkanie Kultur i Tradycji (Meeting of Cultures and Traditions)  
16 sierpnia
9.00-10.30
Lektorat
Zupa: Bez – Tadeusz Różewicz (PL/ENG) [A]
II danie: Eurydyka – Bogdan Czajkowski (PL/ENG) [A]
13.45-15.15
Lektorat
17.30-19.00
Tydzień z ekologią: Czytamy powieść „Chłopi” (dla zaawansowanych)
20.30
Film Pokot reż./dir. Agnieszka Holland [film w języku polskim] Dyskusyjny Klub Filmowy: Olga Tokarczuk i ekologia
10.45-12.30
Dr Anna Cieplok, dr Aneta Spyra: Co rusza się w Olzie – warsztay terenowe (PL)
15.30-17.00
Dr Aleksandra Kalisz: Jak analizować współczesne przekazy medialne, by nie ulec magii fake newsów? Kilka słów na temat medialnego obrazu świata (PL)
11.00-12.30
Dr Agnieszka Tambor: Najgorsze, najlepsze i najśmieszniejsze tłumaczenia tytułów filmowych (PL) [A]
15.30-17.00
Prof. Alina Mitek-Dziemba: “An Unexamined Life is not Worth Living”: The Heritage and Uniqueness of Polish Philosophy in the 20th Century (ENG)
20.30
Gry i zabawy językowe: Historia da się lubić (Language games: History can be liked)
11.00-12.30
Dr Agnieszka Tambor: Tłumaczenia audiowizualne – lektor, dubbing, napisy (Audiovisual translations – voice-over, dubbing, subtitles) (PL/ENG) [A]
15.30-17.00
Mgr Krzysztof Pszczółka: Pierwszy polski prezydent i jego tajemnice (PL)
17 sierpnia
9.00-10.30
Lektorat
13.45-15.15
Lektorat
17.30-19.00
Tydzień z ekologią – przyroda w opowiadaniu „Gloria Victis” (Ecoweek – nature in „Gloria Victis” novel) (from beginners to…)
20:30
„Mam tę moc” czyli Disney dla każdego („Let it go” – Disney for everyone)
11.00-12.30
Prof. Jacek Jania: Badania reakcji lodowców Arktyki na ocieplanie klimatu. Czy powinien nas martwić ich los? [Studies of the response of Arctic glaciers to climate warming. Should their fate worry us?].
15.30-17.00
Prof. Ewa Jaskółowa: Żona Lota Wisławy Szymborskiej w kulturowo- feministycznej odsłonie (PL)
11.00-12.30
Dr Agnieszka Tambor: Rewolucja kobiet za kamerą (Female revolution behind the camera) [A] (PL/ENG)
18 sierpnia
9.00-10.30
Lektorat
13.45-15.15
Lektorat
17.30-19.00
Tydzień z ekologią – słownictwo specjalistyczne (A week with ecology – specialist vocabulary) [na zapisy/by registration]
20.30
Film Apokawixa reż./dir. Xavery Żuławski [with English subtitles]
11.00-12.30
Prof. Aleksandra Achtelik: Przestrzenie tabuizowane w polskiej kulturze współczesnej (PL/ENG)
15.30-17.00
Mgr Krzysztof Pszczółka: Polski sukces gospodarczy (PL/ENG)
11.00-12.30
Prof. Magdalena Bąk: Polski romantyzm i jego bohaterowie (PL)
15.30-17.00
Prof. Magdalena Bąk: Polish Romanticism and its heroes (ENG)
19 sierpnia
  Maraton filmowy – Niebezpieczni dżentelmeni reż. Maciej Kawalski [po polsku], Najmro reż./dir. Mateusz Rakowicz [with English subtitles], Śubuk reż. Jacek Lusiński [po polsku], Furioza reż./dir. Cyprian T. Olencki [with English subtitles], Mistrz (The Champion) reż./dir. Maciej Barczewski [with English subtitles]
20 sierpnia
Bo we mnie jest seks – historia Kaliny Jędrusik / Autumn Girl – the story of Kalina Jędrusik (PL/ENG) [A] Wycieczka do Krakowa (Excursion to Kraków)
21 sierpnia
9.00-10.30
Lektorat
13.45-15.15
Lektorat
20.30
Ekologiczne gry i zabawy językowe i wyniki konkursu na najlepsze ekologiczne projekty letniej szkoły (Ecological language games and the results of the competition for the best ecological summer school projects)
11.00-12.30
Prof. Jakub Morawiec: Polityka dynastyczna Piastów i Jagiellonów (PL)
15.30-17.00
Prof. Jakub Morawiec: Marital policy of Piasts and Jagiellons (ENG)
11.00-12.30
Dr Dagmara Gałajda: Affective factors in foreign language learning with reference to well-being (ENG)
15.30-17.00
Prof. Grzegorz Jankowski: Polskie odkrywanie świata (PL)
22 sierpnia
9.00-10.30
Lektorat
13.45-15.15
Lektorat
17.30-19.00
Well-being in language and communication – part 1 (ENG with Polish vocabulary) [na zapisy/by registration]
20.30
Gry i zabawy językowe: Śladami polskich odkryć i wynalazków (Language games: In the footsteps of Polish discoveries and inventions)
  15.30-17.00
Prof. Krzysztof Szopa: Co się kryje w polskiej ziemi, czyli historia rzeczy użytecznych (PL)
15.30-17.00
Dr Agnieszka Nowok-Zych: Od popu do Bacha – na tropie klasyki w rozrywce i reklamie (From pop to Bach – on the trail of classics in entertainment and advertising) (PL/ENG)
23 sierpnia
9.00-10.30
Lektorat
13.45-15.15
Lektorat
17.30-19.00
Well-being in language and communication – part 2 (ENG with Polish vocabulary) [na zapisy/by registration]
20.30
Tropem Wisławy Szymborskiej
11.00-12.30
Dr Justyna Budzik: What’s New in Polish Cinema? Tendencies, Trends, Themes (ENG)
15.30-17.00
Dr Justyna Budzik: Co nowego w polskim kinie? Tendencje, mody, motywy (PL)
11.00-12.30
Dr Agnieszka Nowok-Zych: Od Draculi do Pana Tadeusza: o muzyce filmowej Wojciecha Kilara (PL)
15.30-17.00
Dr Agnieszka Nowok-Zych: From Dracula to Sir Thaddeus: about Wojciech Kilar’s film music (ENG)
24 sierpnia
Dziewczyna z szafy / The Girl from the Wardrobe reż./dir. Bodo Kox (PL/ENG) [A] Wycieczka w Beskidy (Excursion to Beskidy) 20.30
Kawiarenka konsultacyjna (Consultation Club)
25 sierpnia
9.00-10.30
Egzamin
 
13.45-15.15
Egzamin
 
20.30
Zakończenie Turnieju Tłumaczy (Translators` Competition closing ceremony)
11.00-12.30
Dr Justyna Budzik: Polska fotografia – klasyki i nowości (PL)
15.30-17.00
Dr Justyna Budzik: Polish photography – classics and news (ENG)
11.00-12.30
Prof. Jolanta Tambor: Feminatywy, maskulinatywy, osobatywy, neutratywy, dukatywy – Kim jestem? O kim mówię? Do kogo mówię? [A] (PL)
15.30-17.00
Dr Magdalena Ochwat, Prof. Piotr Skubała WNP: „O jeden las za daleko…” – humanistyczno-przyrodnicze odkrywanie bogactwa lasu.
26 sierpnia
9.00-10.30
Lektorat
 
13.45-15.15
Lektorat
 
20.30
Silent disco
11.00-12.30
Prof. Magdalena Piekara: „Najważniejsze jest życie” – uczestnicy powstania w getcie warszawskim („The most important thing is life” – participants of the Warsaw Ghetto Uprising) (PL/ENG)
15.30-17.00
prof. Magdalena Piekara: Kody i szyfry „Nad Niemnem” – powieści wybranej w plebiscycie akcji „Narodowe Czytanie” na rok 2023 (Codes and ciphers „On the Niemnem” – a novel selected in the plebiscite of the „National Reading” campaign for 2023) (PL/ENG)
Prof. Romuald Cudak: „Słopiewnie” – poezja jako ekseryment językowy [A] (PL)
27 sierpnia
Najlepszy / Breaking the Limits reż./dir. Łukasz Palkowski (PL/ENG) [A] Gra terenowa (Outdoor Games), Zakończenie letniej szkoły (Closing ceremony)
28 sierpnia
Na pożegnanie wszyscy razem 🙂 Dzień wyjazdu (Leaving Day)

EGZAMIN USTNY (ORAL EXAM)

  Nazwisko Imię Kraj Sala Godzina
1 Abu Ain Noora Jordania B-1.10 10:00
2 Akoa Isaac Ghana B-1.10 10:00
3 Bashonga Bertho Ibrahim Kongo B-1.10 10:00
4 Bengabo David Abdelazize Republika Środkowoafrykańska B-1.10 10:00
5 Darko Eugenia Oparebea Ghana B-1.10 10:00
6 Darwish Ibrahim Jordania B-1.10 10:00
7 Didwaniya Akshay Vinodkumar Indie B-1.10 10:00
8 Dmour Deya Jordania B-1.10 10:00
9 Dundua Tamar Gruzja B-1.10 10:00
10 Leov Stefan Macedonia Północna B-1.10 10:15
11 Litynska Yana Ukraina B-1.10 10:15
12 Liu Chien-Tung Tajwan B-1.10 10:15
13 Lucena Rybicka Sandra Hiszpania B-1.10 10:15
14 Macra Denisa-Alexandra Rumunia B-1.10 10:15
15 Marinica Andreea Florentina Rumunia B-1.10 10:15
16 Baicoianu Rebeca-Elena Rumunia B-1.10 10:35
17 Oh Minsuh Korea Płd. B-1.10 10:35
18 Papps Molly Wielka Brytania B-1.10 10:35
19 Park Jihye Korea Południowa B-1.10 10:35
20 Pashko Mariia Ukraina, Poltawa B-1.10 10:35
21 Qiu Yuwei China B-1.10 10:35
22 Rusev Valentin Bułgaria B-1.10 10:35
23 Rybaczok Daryna Ukraina B-1.10 10:35
24 Bouarada Sara Włochy B-1.10 11:00
25 Brkić Anamaria Chorwacja B-1.10 11:00
26 Dimitrova Daniela Bułgaria B-1.10 11:00
27 Escanilla Becerra Matias Eduardo Chile B-1.10 11:00
28 Jelilati Malak Rumunia B-1.12 10:00
29 Kaiser Felix Albert Niemcy B-1.12 10:00
30 Keydener Nikita Belgia B-1.12 10:00
31 Koo Doyeon Korea Południowa B-1.12 10:00
32 Kuandyk Yerkhan Kazachstan B-1.12 10:00
33 Lee Ya-Yu Tajwan B-1.12 10:00
34 Kuo Wen-Chi Tajwan B-1.12 10:20
35 Lee Chaeeun Korea Południowa B-1.12 10:20
36 Lochu Emmanuelle Francja B-1.12 10:20
37 Maidacenco Anastasia Mołdawia B-1.12 10:20
38 Marikaki Zoi Grecja B-1.12 10:20
39 Munteanu Diana Rumunia B-1.12 10:20
40 Todorović Ana Serbia B-1.12 10:45
41 Džanko Ilma Bośnia i Hercegowina B-1.13 10:00
42 Eom Yunjin Korea Płd. B-1.13 10:00
43 Garrido Martínez Alexander Hiszpania B-1.13 10:00
44 Guglielmi Milo Włochy B-1.13 10:00
45 Guliyeva Ajtaj Azerbejdżan B-1.13 10:00
46 Gutschlag Sophie Niemcy B-1.13 10:00
47 Huguenin-Zamaryka Rafaela Brazylia B-1.13 10:00
48 Ingold Thomas Patrick Szwajcaria B-1.13 10:00
49 Ivashkevych Alina Ukraina B-1.13 10:20
50 Jankowski Rachel Katherine USA B-1.13 10:20
51 Kis László Levente Węgry B-1.13 10:20
52 Kopečná Markéta Czechy B-1.13 10:20
53 Kotilainen Ida Finlandia B-1.13 10:20
54 Křapková Kristýna Czechy B-1.13 10:20
55 Ralf Nikita Ukraina B-1.13 10:45
56 Raucroy Maxime Francja B-1.13 10:45
57 Sedláková Xenie Czechy B-1.13 10:45
58 Šišić Nedim Bośnia i Hercegowina B-1.13 10:45
59 Sonc Anja Słowenia B-1.13 10:45
60 Song Min Sun Korea Południowa B-1.13 10:45
61 Tan Ruiyang Chiny B-1.13 10:45
62 Toivola Henriikka Finlandia B-1.13 10:45
63 Torbica Rajko Obrenovac B-1.13 10:45
64 Wang Yujing Chiny B-1.13 10:45
65 Yuxiao Zhang Chiny B-1.13 10:45
66 Zhang Zheyi Chiny B-1.13 10:45
67 Zhou Yiyi Chiny B-1.13 10:45
68 Zohner Natalie Cora Niemcy B-1.13 10:45
69 Bouita Imane Maroko B-1.14 10:00
70 Bousatta Souhaila Maroko B-1.14 10:00
71 Brighila Roberta Nicoleta Rumunia B-1.14 10:00
72 Chen Chaobin Chiny B-1.14 10:00
73 Cui Tianrui Chiny B-1.14 10:00
74 Dangana Adarju Nigeria B-1.14 10:00
75 David Marques Ana Carolina Brazylia B-1.14 10:00
76 Çalışkan Yiğit Özenç Turcja B-1.14 10:20
77 Chang Yu-San Tajwan B-1.14 10:20
78 Debreceni Ferenc Węgry B-1.14 10:20
79 Diallo Ousmane Gwinea B-1.14 10:20
80 Đorđević Nikola Serbia B-1.14 10:20
81 Hintze Clara Niemcy B-1.14 10:20
82 Tampakaki Ermioni Grecja B-1.14 10:35
83 Lozinschi Sergiu Rumunia B-1.14 10:45
84 Nedelkovski Dimitar Macedonia Północna B-1.14 10:45
85 Nikolova Aleksandra Bułgaria B-1.14 10:45
86 Ninov Veselin Bułgaria B-1.14 10:45
87 Parolin Noemi Włochy B-1.14 10:45
88 Peeva Ralitsa Bułgaria B-1.14 10:45
89 Plevako Olga USA B-1.14 10:45
90 Malatyalı Özlem Turcja B-1.14 11:05
91 Carbone Alessia Włochy B-1.14 11:10
92 Eshiet Amanim Kanada B-1.14 11:10
93 Pappalardo Paola Włochy B-1.14 11:10
94 Timofeeva Mihaela Bułgaria B-1.14 11:10
95 Aggarwal Chanchal Indie B-1.2 10:00
96 Agourrame Ikram Maroko B-1.2 10:00
97 Ait Belqass Abd Elkarim Maroko B-1.2 10:00
98 Apavăloaei Gabriel-Armand Rumunia B-1.2 10:00
99 Balossino Matteo Włochy B-1.2 10:00
100 Barbullushi Iris Włochy B-1.2 10:00
101 Belahmidi Nourreddine Maroko B-1.2 10:00
102 Borneci Andrei Mihai Rumunia B-1.2 10:00
103 Abouhussein Dalia Egipt B-1.2 10:20
104 Akyol Nihal Turcja B-1.2 10:20
105 Arlinghaus Athena Kanada B-1.2 10:20
106 Ashu Ashu Indie B-1.2 10:20
107 Atamer Cankan Turcja B-1.2 10:20
108 Babanina Yevheniia Ukraina B-1.2 10:20
109 Bettin Arianna Włochy B-1.2 10:20
110 Kawachi Yasufumi Japonia B-1.2 10:45
111 Khokhlunova Viktoriya Kazachstan B-1.2 10:45
112 Koleva Yoana Bułgaria B-1.2 10:45
113 Kolmagorova Kamila Kazachstan B-1.2 10:45
114 Kuts Aliona Estonia B-1.2 10:45
115 Laskazhevskaya Ilona Kazachstan B-1.2 10:45
116 Lisjak Veronika Słowenia B-1.2 10:45
117 Gunawan Grace Indonezja B-1.2 11:10
118 Nedyalkova Elena Bułgaria B-1.2 11:10
119 Ivanov Steliyan Bułgaria B-1.3 10:00
120 Jiang Mengxing Chiny B-1.3 10:00
121 Liang Jiale Chiny B-1.3 10:00
122 Margareth Gabrielle Indonezja B-1.3 10:00
123 Radevski Vojdan Macedonia Północna B-1.3 10:00
124 Shu-Min Fan Tajwan B-1.3 10:00
125 Tayar Soukaina Maroko B-1.3 10:00
126 Trotman Arlington W Wielka Brytania B-1.3 10:00
127 Szelagowski Honorio Argentyna B-1.3 10:15
128 Urciuoli Lorenza Włochy B-1.3 10:15
129 Ursu Ion Mołdawia B-1.3 10:15
130 Vargovčíková Tatiana Słowacja B-1.3 10:15
131 Vasilescu Alexia-Maria Rumunia B-1.3 10:15
132 Vittone Giulia Włochy B-1.3 10:15
133 Yemets Diana Ukraina B-1.3 10:15
134 Zhevniak Yelyzaveta Ukraina B-1.3 10:15
135 Bondarevska Khrystyna Ukraina B-1.3 10:40
136 Danțuș Alexandra Rumunia B-1.3 10:40
137 Dobromyslova Kateryna Ukraina B-1.3 10:40
138 Fabrini Lobo da Silva João Antonio Brazylia B-1.3 10:40
139 Garayeva Rahida Azerbejdżan B-1.3 10:40
140 Hood Colin Wielka Brytania B-1.3 10:40
141 Lee Yeeun Korea Południowa B-1.3 11:05
142 Pan Zhaoxuan Chiny B-1.3 11:05
143 Rački Anela Chorwacja B-1.3 11:05
144 Zavrtnik Tena Chorwacja B-1.3 11:05
145 Dundua Liza Gruzja B-1.6 10:00
146 Florensia Cynthia Jesslyn Indonezja B-1.6 10:00
147 Giuiusa Sara Włochy B-1.6 10:00
148 Grodzki Isaure Francja B-1.6 10:00
149 Grund Lucy Niemcy B-1.6 10:00
150 Hamanaka Yudai Japonia B-1.6 10:00
151 Hosaka Shiori Japonia B-1.6 10:00
152 Ilić Anita Serbia B-1.6 10:00
153 Mohammed Nour-Eldin Egipt B-1.6 10:15
154 Neufeld Nelli Niemcy B-1.6 10:15
155 Ng Tsz Ching Hongkong B-1.6 10:15
156 Nguyen Quynh Wietnam B-1.6 10:15
157 Palečková Terézia Słowacja B-1.6 10:15
158 Park Jinwoo Korea Płd. B-1.6 10:15
159 Parkitny Nadine Francja B-1.6 10:15
160 Solodiannykova Olena Ukraina B-1.6 10:15
161 Stakhniuk Kateryna Ukraina B-1.6 10:15
162 Sigsi Tufino Lincoln Stefan Ekwador B-1.6 10:35
163 Spahić Lamija Bośnia i Hercegowina B-1.6 10:35
164 Tahri Zakariyaa Maroko B-1.6 10:35
165 Tomović Nikola Serbia B-1.6 10:35
166 Vicol Ecaterina Mołdawia B-1.6 10:35
167 Havrylko Zlata Ukraina B-1.6 11:00
168 Hradilíková Lada Czechy B-1.6 11:00
169 Kapushchak Iryna Ukraina B-1.6 11:00
170 Kulyk Olena Niemcy B-1.6 11:00
171 Lara Hidalgo Valeria Nicole Peru B-1.6 11:00