Letnia Szkoła Uniwersytetu Śląskiego gości Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego

W dniach 31 lipca–28 sierpnia 2019 Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ organizuje w Cieszynie letnią szkołę języka, literatury i kultury polskiej, a Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ prowadzi projekt pt. „Historyczne ścieżki i muzyczne tropy – obóz edukacyjny dla młodzieży polonijnej” dla młodzieży polonijnej i osób zainteresowanych wiedzą o naszym kraju ze szczególnym uwzględnieniem treści związanych z polską historią, ważnymi i przełomowymi dla Polaków wydarzeniami z uwypukleniem okresu powstań śląskich oraz II wojny światowej, ale z wyraźnym wskazaniem wcześniejszych okresów historii Polski i ich udziałem w tworzeniu dóbr polskiej kultury. Ważnymi punktami skupiającymi niektóre wydarzenia są przypadające w tym roku rocznice: 100-lecie urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki i 100-lecie powstań śląskich. Do udziału w zajęciach polonistycznych z ośrodków poza Polską zostały zaproszone osoby z 36 krajów: Argentyna, Białoruś, Brazylia, Chiny, Gruzja, Japonia, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, USA i in. – w tym 80 stypendystów NAWA, 20 osób zaproszonych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na kurs lektorski i 45 osób w wieku licealnym i studenckim oraz osób starszych aktywnie działających na rzecz polskości w miejscach swego zamieszkania, których pobyt sfinansował Senat RP, a także osoby uczestniczące w wymianach bilateralnych UŚ z zagranicznymi partnerami.

Poszczególne działania w ramach letniej szkoły pozwolą uczestnikom pogłębić wiedzę o Polsce – o jej historii i wpływie dawnych wydarzeń na współczesność oraz pozwolą sprawdzić trwałość wcześniejszych tekstów kultury we współczesności. Celem działań jest również podniesienie umiejętności posługiwania się językiem polskim. Ważnym aspektem pobytu w Polsce jest rozwinięcie umiejętności współpracy, samodzielności, postawy koleżeństwa oraz integracja z młodymi Polakami (studentami, licealistami, dziećmi), którzy w ramach wolontariatu uczestniczą regularnie w językowych zajęciach tandemowych, we wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez kulturalnych (poetyckich, tanecznych, wokalnych, filmowych, konkursach itp.) i sportowych. Różne aktywności proponowane uczestnikom wzmocnią poczucie więzi z Polską, rozwiną refleksję nad własną tożsamością, nad zróżnicowaniami kulturowymi, pozwolą kształtować postawy wzajemnej tolerancji.

 22 sierpnia o godzinie 12:30 w Centrum Konferencyjnym UŚ przy ul. Bielskiej 62 z uczestnikami projektu spotka się Stanisław Karczewski, marszałek Sejmu RP. W spotkaniu uczestniczyć będą również władze Uniwersytetu Śląskiego.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku

 

 

Accessibility