Literatura polaca

Baczyńska Beata

Wydawnictwo Universitat de Barcelona
Barcelona 1998

Tom przeznaczony dla osób hiszpańskojęzycznych. Zawiera charakterystykę najważniejszych polskich dzieł literackich na przestrzeni wieków wraz z opisem cech gatunkowych oraz rysem epoki, w której utwór został stworzony. Książka przydatna na zajęciach literackich w grupach o różnym poziomie biegłości językowej.

Accessibility