Ludzie, czas, miejsca. Język polski na co dzień

Ciechorska Joanna

Agencja Reklamowa PRO SCHOLA Sp. z o.o.
Gdańsk 2001 (wyd. I, 1999)

 

 

We wstępie znajdują się krótkie listy adresowane do studentów różnych narodowości zawierające słowa zachęty do wspólnej podróży po Polsce. W każdej jednostce tematycznej znajdują się różnorodne teksty (np. dialog, list, prezentacja, opis, plan miasta). Pod nimi umieszczone są ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności językowe w typowych sytuacjach komunikacyjnych oraz słownik. Każdy rozdział kończy się syntezą wprowadzonych zagadnień gramatycznych w postaci przejrzystych tabel i zestawień. Do podręcznika dołączono płytę z nagraniami tekstów.