Nabór na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

13-06-2023

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego  we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego

ogłasza nabór na siódmą edycję 2023/2024 dwusemestralnych,  interdyscyplinarnych

Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

–  interdyscyplinarność, różnorodność, wielodyscyplinowość,

– Śląsk, Zagłębie, Żywiecczyzna, ziemia częstochowska,

– wykłady, seminaria, wycieczki, gry i zabawy,

– zajęcia akademickie i praktyczne sprawdzanie nabytych umiejętności,

– nowe kompetencje, interesujące wiadomości, nowoczesne podejście,

– możliwość dofinansowania studiów.

 

Poprzednie edycje studiów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – uczestniczyło w nich już 144 słuchaczy. Koszt studiów, dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a Uniwersytetem Śląskim, został podzielony między Urząd Marszałkowski, daną gminę delegującą nauczyciela oraz uczestnika.

 UWAGA! Nauczyciele uczący w szkołach na terenie naszego województwa mogą otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 Nauczycieli, którzy chcą skorzystać z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego i gminy, prosimy o zwrócenie się do jednostki odpowiedzialnej w gminie za prowadzenie szkół i placówek edukacyjnych z zapytaniem, czy gmina jest w stanie przyjąć pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego i przekazanie nam tej informacji wraz z dokumentami wymaganymi do przyjęcia na Studia Podyplomowe.

Na zgłoszenia czekamy od 1 czerwca do 22 września 2023 roku

 UWAGA! Na studia można zapisać się online:

https://irk2.us.edu.pl/pl/offer/POD-2023/programme/W1-NPWR19/

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.studiapodyplomowe.us.edu.pl/podyplomowe-studia-z-wiedzy-o-regionie/

 Po zakwalifikowaniu na studia kandydat składa (do 29 września 2023 r.) następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
  • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
  • kwestionariusz.
  • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Odpłatność: 1800 zł / semestr. Płatność w systemie ratalnym!

(dla osób korzystających z dofinansowania płatność jednorazowa ze względów proceduralnych związanych z finansami publicznymi)

Fotoreportaże, raporty i minisprawozdania ze zjazdów poprzednich edycji znajdują się na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/regionpodyplomowe/posts/

Dane kontaktowe:

Wydział Humanistyczny UŚ

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, pokój A07

(sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 15.00)

tel. 32 200 9424

e-mail: regionpodyplomowe@us.edu.pl