Nabór na VIII edycję Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

28-06-2024

Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

–  interdyscyplinarność, różnorodność, wielodyscyplinowość,

– Śląsk, Zagłębie, Żywiecczyzna, ziemia częstochowska, Podbeskidzie,

– wykłady, seminaria, wycieczki, gry i zabawy,

– zajęcia akademickie i praktyczne sprawdzanie nabytych umiejętności,

– nowe kompetencje, interesujące wiadomości, nowoczesne podejście,

– możliwość dofinansowania studiów

Poprzednie edycje studiów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – uczestniczyło w nich już blisko 150 słuchaczy. Koszt studiów, dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a Uniwersytetem Śląskim, został podzielony między Urząd Marszałkowski, daną gminę delegującą nauczyciela oraz uczestnika.

UWAGA!

Nauczyciele uczący w szkołach na terenie naszego województwa mogą otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Nauczycieli, którzy chcą skorzystać z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego i gminy, prosimy o zwrócenie się do jednostki odpowiedzialnej w gminie za prowadzenie szkół i placówek edukacyjnych z zapytaniem, czy gmina jest w stanie przyjąć pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego i przekazanie nam tej informacji wraz z dokumentami wymaganymi do przyjęcia na Studia Podyplomowe.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2024 roku

UWAGA! Na studia należy zapisać się online:
https://irk2.us.edu.pl/pl/offer/POD-2024/programme/W1-
NPWR19/?from=registration:POD-2022

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
https://www.studiapodyplomowe.us.edu.pl/podyplomowe-studia-z-wiedzy-o-regionie/

Po zakwalifikowaniu na studia kandydat składa następujące dokumenty:
• ankieta osobowa (podanie o przyjęcie na studia) – podpisywana elektronicznie w systemie IRK,
• klauzula RODO dla kandydatów studiów podyplomowych – podpisywana elektronicznie w systemie IRK,
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć),
• skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
• inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe,
• kwestionariusz (do pobrania w IRK),
• w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

  1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
  2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
  3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Po zakwalifikowaniu na studia wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane do systemu IRK

Odpłatność:

2080 zł (jeśli ktoś płaci w ratach) lub 1975 zł (w przypadku jednorazowej płatności) / za jeden semestr

(dla osób korzystających z dofinansowania płatność jednorazowa ze względów proceduralnych związanych z finansami publicznymi)

Fotoreportaże, raporty i minisprawozdania ze zjazdów poprzednich edycji znajdują się na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/regionpodyplomowe/posts/

Dane kontaktowe:
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
pokój A07

(sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 15.00)

tel. 32 2009 424

e-mail: regionpodyplomowe@us.edu.pl