Nagroda im. Łucji Staniczkowej dla prof. Jolanty Tambor

22-10-2023

W pierwszej edycji Nagrody im. Łucji Staniczkowej ustanowionej przez Zarząd Związku Górnośląskiego w kategorii Nagroda dla Nauczyciela Akademickiego otrzymała ją prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektorka Szkoły Języka i Kultury Polskiej, kierowniczka Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie i przewodnicząca Rady Naukowej Programu Edukacji Regionalnej powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego w uzgodnieniu JM Rektorem UŚ. Nagroda została przyznana za „trwały wkład w rozwój i promowanie edukacji regionalnej na Górnym Śląsku”. Uroczystość odbyła się 12.10.2023 w Domu Śląskim im. Łucji Staniczkowej w Katowicach. Nagrodę otrzymali także Marcin Krupa, Prezydent Katowic, Justyna Mikuła, nauczycielka z Rybnika i Anna Morajko-Fornal, nauczycielka i działaczka z Rudy Śląskiej, absolwentka I edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie UŚ. Wszyscy laureaci stanowią skład Kapituły Nagrody.

Patronka Nagrody Łucja Staniczkowa była pomysłodawczynią Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie i ich aktywną współpracowniczką.