Ołomuniecki grudzień polonistyczny

04-01-2023

Grudzień to miesiąc bożonarodzeniowych jarmarków w wielu krajach. Te w Ołomuńcu w Republice Czeskiej należą do najpiękniejszych, najlepiej pachnących korzennie świętami Bożego Narodzenia, błyszczących choinkowymi ozdobami. Dlatego dla wykładowców z zagranicznych uniwersytetów zaproszenie na wykłady właśnie w grudniu to wyjątkowa przyjemność.

W dniach 5-16 grudnia 2022 roku na cykl wykładów o Śląsku, śląskiej tożsamości, śląskim lekcie, śląskich tradycjach, obyczajach i przemianach została zaproszona prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektorka Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Na wykładach byli studenci różnych roczników ołomunieckiej polonistyki zainteresowani Śląskiem po polskiej i czeskiej stronie. Byli wśród nich uczestnicy letnich szkół organizowanych przez UŚ co roku w sierpniu w Cieszynie – to tam, uczestnicząc w wykładach, jeżdżąc na wycieczki po okolicy, po Beskidzie Śląskim, po Śląsku Cieszyńskim i Górnym centralnym przemysłowym, zafascynowali się tym pogranicznym regionem, atrakcyjnym, ciekawym, gościnnym. Wielu z tych studentów pochodzi z czeskiego Śląska Cieszyńskiego, więc zainteresowani są spojrzenia z drugiej strony granicznej rzeki Olzy. Także dla wykładowczyni dyskusje powykładowe ze studentami okazały się niezwykle inspirujące – jak zwykle zresztą rozmowy z ołomunieckimi studentami.

Już w następnym tygodniu Uniwersytet im. F. Palackiego w Ołomuńcu odwiedziły: dr Anna Gałęziowska-Krzystolik, wicedyrektorka Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz jej wykładowczyni, dr Barbara Morcinek-Abramczyk. Obie wykładowczynie, wraz z prof. dr hab. Ivaną Dobrotovą, szefową ołomunieckiej polonistyki są uczestniczkami projektu Enhancing language education in border-crossing vocational training, prowadzonego przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych przy Radzie Europy w Grazu. Prace zespołu dotyczą promocji nauki języków obcych w rejonach przygranicznych oraz opracowaniu metodologii  nauczania w powiązaniu z autentycznymi potrzebami grup docelowych w środowisku zawodowym.

Wspólne dobre doświadczenia pozwoliły na kontynuację współpracy, tym razem na Uniwersytecie Palackiego. W Ołomuńcu obie adiunktki prowadziły wykłady z zakresu realiów kulturowych w Polsce i Japonii, z komunikacji pozawerbalnej, zastosowania form adresatywnych i relacji interkulturowych także w zakresie protokołu dyplomatycznego oraz zajęcia językowe z szeroko pojętej kultury języka polskiego. Studenci polonistyki byli żywo zainteresowani poruszanymi tematami i chętnie zabierali głos w dyskusji, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Spojrzenie na kulturę polską i jej relacje z kulturą czeską pozwoliło na uświadomienie uczestnikom zajęć, że pomimo geograficznej bliskości jest wiele aspektów językowych i kulturowych, których zrozumienie pomaga w jeszcze lepszym opanowaniu języka i swobodnym budowaniu relacji transgranicznych.

Wieczory goście katowiccy spędzali na jarmarku, wśród przebranych kolędników, słuchaczy koncertów i wśród niezliczonej rzeszy turystów i mieszkańców Ołomuńca.