Po tamtej stronie Tatr. Učebnica polštiny pre Slovákov

Pančíková Marta, Stefańczyk Wiesław

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2003 (wyd. I, 1998)

 

 

Podręcznik przeznaczony dla początkujących i średnio zaawansowanych Słowaków. Składa się z obszernego rozdziału fonetyczno-fonologicznego oraz dwudziestu lekcji skoncentrowanych wokół sytuacji komunikacyjnych. Każda jednostka lekcyjna zawiera dialog, słownik oraz komentarz gramatyczny w języku słowackim. Polecenia w ćwiczeniach są dwujęzyczne. Ostatnim elementem lekcji jest wyjaśnienie (po polsku) pewnego elementu kulturowego lub historycznego ściśle związanego z tematem.