Podręcznik języka polskiego dla środowisk rosyjskojęzycznych. Część I

Konopka Blanka

Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie
Warszawa 1999 (wyd. I, 1997)

 

 

Podręcznik przeznaczony jest dla osób rosyjskojęzycznych i uwzględnia ich specyficzne problemy w nauce języka polskiego. Książkę opatrzono komentarzem w języku rosyjskim. Pierwsza część poświęcona jest ćwiczeniom w czytaniu i mówieniu. Co pięć lekcji umieszczono testy sprawdzające nabytą wiedzę. Zaproponowane ćwiczenia są różnorodne, a ważne zagadnienia gramatyczne odpowiednio wyeksponowane. Dodatkowym atutem jest słowniczek i klucz do ćwiczeń.